LEZÁRULT IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
2017. október 25. – 2018. január 5.

Január 5-én zárult időszaki kiállításunk, a „Gyermekvilágháború” – 1914–1918 rajzokban. Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiállítása az 1914 és 1918 között készült rajzok bemutatják a háborúval kapcsolatos gyermeki mentalitásokat, pedagógiai szemléletet. Megidézik a gyermek által megtapasztalt hátországi mindennapokat és a közvetlenül nem látott világot, a csatateret. A „nagy ceruzaháború” alkotásai a személyesség erejével lépnek elénk.

Keressétek az Élet és Irodalom december havi számát az újságos standokon, mert szerepel benne a
“Gyermekvilágháború” 1914-1918 rajzokban c. kiállításunk megnyitóján dr. Kőszeghy Péter irodalomtörténész megnyitó beszéde, valamint a lapszám a kiállítás rajzaival van illusztrálva.

„Gyermekvilágháború” – 1914-1918 rajzokban = Children’s World War: 1914–1918 in drawings. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiállításának (Eger, Kepes Intézet, 2017. október 25 – 2018. január 5.) katalógusa.

A tanulmánykötet szerzői: Bogdán Melinda, Petneki Áron, Günther Schreiber. Szerk.: Bogdán Melinda. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2017. 94 p.

Az 57 színes és fekete-fehér képet tartalmazó kiadványban hosszabb kutatómunka alapján íródott, jegyzetekkel ellátott tanulmányok közérthetően, olvasmányos formában adnak felvilágosítást a háborús gyermekrajzok keletkezésének hátteréről, az egykorú pedagógiai és gyermeklélektani megítélésről, a rajzok recepciójáról, ezenkívül két gyermek-alkotóból lett képzőművész életrajzát is közlik.

A katalógus tervezői, egyben a kiállítás látványtervezői, Bieder Anikó és Gelsei Balázs különös gondot fordítottak a layout-ra és a tipográfiára, amely harmonizált a kiállításon alkalmazott színvilággal és szövegekkel.

A katalógus 2600 Ft-ért megvásárolható a múzeum titkárságán (1089, Budapest, Könyves Kálmán krt. 40, tel.: 06 1 323 55 13) és 2018. január 5-ig az egri Kepes Intézetben.

 

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiállítása az első világháború idején keletkezett gyermekrajzokból ad válogatást. Ám a rajzok bemutatása korántsem mai, „évfordulós” ötlet: a Magyar Gyermektanulmányi Társaság, valamint az Iparművészeti Múzeum már száz esztendővel ezelőtt megvalósította. Ez az előzmény – a tárlatokról szóló akkori tudományos és társadalmi párbeszéd – hozzáférhetővé teszi az egykorú értelmezéseket.

A kiállítás célja összetett: egyrészt bemutatja a hajdani gyermeki mentalitásokat, a kialakult és kialakított pedagógiai elvárásokat a háborúval kapcsolatban. Másrészt megidézi a gyermek által megtapasztalt hátországi mindennapokat (a családfenntartó, az apa, idősebb testvér távolléte, az áruhiány, jegyrendszer, hadikórház stb.) és a közvetlenül nem látott világot, a csatateret. Ez utóbbi esetében utal az előképek (újságillusztráció, képeslapok, könyvek, játékok stb.) hatására.

A két egykorú (1915 és 1916) kiállítás rajzait a kutatások során nem találtuk meg, gyakorlatilag elveszettnek tekinthetők. A most bemutatott anyagot részint múzeumunk gyűjteményéből és más közgyűjteményekből, részint magántulajdonban lévő családi hagyatékokból állítottuk össze.

Tóth József: Magyar-orosz ütközet (1915?), színes ceruzarajz. Pedagógiai Múzeum

Ez utóbbiak érdekessége az, hogy két olyan kislány, Kőszegi Bella és Petrich Kató rajzait láthatjuk, akikből később grafikus és festő lett.

A kiállításon szereplő rajzokat a gyermeklélektani kutatások, a háborús pedagógia, valamint az önkifejezés igénye hozta létre. E képeket tekinthetjük a személyiségfejlődés lenyomatának, pedagógiai módszerek és a vizuális kultúra közvetítőjének, valamint esztétikai élvezetet nyújtó munkának, sőt alkotói életművek kiindulópontjának is.

Bogdán Melinda
a kiállítás kurátora
Társkurátorok: Günther Schreiber, dr. Petneki Áron

Arculat: Bieder Anikó, Gelsei Balázs

Kőszegi Bella: Tábori konyha, (1916), színes ceruzarajz részlete. Magántulajdon

Kőszegi Bella: Tábori konyha, (1916), színes ceruzarajz részlete. Magántulajdon

Vértesi Béla: Magyarok és oroszok harca (1915?), színes ceruzarajz. Pedagógiai Múzeum

Petrich Kató: Katona és lova (1915?), színes ceruzarajz. Magántulajdon

Petrich Kató: Katona és lova (1915?), színes ceruzarajz. Magántulajdon