Hírek

ÚJ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
2018. április 27.-2018. június 30.
KRÜZSELY
KOCKONTAKT

Krüzsely Gábor festőművész – KOCKONTAKT című első egri önálló kiállítása

Megnyitó: 2018. április 26. 18.30

A kiállítást megnyitja Dr. Fabényi Júlia, a Ludwig Múzeum igazgatója.

A kiállítás 2018. június 30-ig tekinthető meg a Kepes Intézet nyitvatartási idejében.

A kiállítás témája: 
Reflexiók a modern kozmológia és quantummechanika felfedezéseire.
A kérdés, hogy mi van a bozonon túl és előtt. Energia gócok, kócok. Egyetemes energiamodellek, frekvenciák.

ÚJ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
2018. április 10.-2018. május 18.
REFLEXIÓK

Az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet Képzőművészeti Tanszéke Reflexiók című kiállítása.

A kiállításon válogatás látható a Képzőművészeti Tanszék hallgatóinak legfrissebb munkáiból.

Megtekinthető: 2018. május 18-ig.

A kiállítást az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet Képzőművészeti Tanszék, a Média Eger Kft., Kulturma Városmarketing Csoport és az Egri Kulturális és Művészeti Központ közösen szervezi az Egri Tavaszi Fesztivál programjaként.

 K E P E S I N T É Z E T
Állandó kiállításaink

Kepes György – olajfestmények, fotók, fotogramok

Állandó kiállításunk a világhírű teoretikus és képzőművész Kepes György sokoldalú művészetére épül, mely mai szemmel közelít a művészet és a technológia kapcsolatához. A XX. században az elsők közt ismerte fel a tudomány eredményeinek művészi felhasználásának lehetőségét. A kiállításon megtekinthetőek amerikai magángyűjteményekből származó lírai festményei, avantgárd fotói és a fénnyel mint kreatív médiummal alkotott művei.

Kepes György egyike volt azoknak a nagy művészeknek a sorában, akik a reneszánsz humanista műveltség holizmusát megértve “a tudós agyával”, egyfajta homo universalisként tekintettek a természetre, hogy annak működését megértve, párhuzamba állíthassák a tudomány és a technika lélegzetelállító eredményeivel. Kepes több szálon futó és szerteágazó tevékenysége (festő, pedagógus, fényképész, elméleti Író és szerkesztő) új művészeti ágak megszületését eredményezte.

Kepes György számos nagy jelentőségű munkát készített a fénnyel kapcsolatban pl.: az 1949-ben az első, képzőművész által készített programozott fényfal a RadioShack homlokzatán, Bostonban; az 1959-ben megvalósított KLM székház kinetikus fényfala, New York, Times Square; kinetikus fényfal, Cambridge, Harvard Square-i metrómegálló, illetve a szakrális dekorációk. Ezen kívűl sorolhatnánk Chicagótól –San Francisco-ig számos helyen megtalálható fényművészeti munkáit.

A világ új képe – válogatás Kepes György fotóarchívumából

A modernizmus története során Moholy-Nagy László, André Kertész, Robert Capa és számos magyar művész vált világhírűvé. Közülük az egyetlen, akinek az életművéből jelentős gyűjtemény található ma Magyarországon: Kepes György (1906-2001). A gyűjteményt gondozó egri Kepes Intézetben található állandó kiállítás, melynek címe: A világ új képe, Kepes hatvan éve megjelent korszakalkotó könyve nyomán a művészet, a tudomány és a technika találkozásának alapvető kérdéseit veti föl a korabeli dokumentumokat mai gondolkodásunkkal szembesítve. A kiállításon Kepes György saját gyűjteményének darabjait vonultatja fel.

Kepes György fotógyűjteményében a művész mellett a következők kaptak helyet: Alfred Stieglitz, Robert Capa, Robert Frank, Moholy-Nagy László, Lucien Hervé, Haár Ferenc, Harry Callahan, Harold Edgerton, Nathan Lerner, Gail Taylor, E. Hint & J. Williams, Peter Sugar, Griffith & Swist, Nishan Bichajian, Mary La Jean Sherill,  Caryl Ann White, Theodore M. Brown, Ida G. Lansky, Georg Yost, Domenico Veneziano, Carlotta M. Corpron, Stan van der Beek, Ralph Morse, Garnet Hines, Hua Li, Tet Arnold von Borsig, Robert Broder, Giovanni di Paolo, Marianne Goeritz, Julius Schulman, Beu Schnall, Piotr Kowalski, Iharon Michio, TAKIS munkái is láthatóak.

Csáji Attila állandó kiállítása – A fény mint kreatív médium

Csáji Attila az első magyar művész, aki eljut a festészet legradikálisabb szintjére és elkezd monokróm festményeket alkotni. Korai munkássága párhuzamba állítható a német Zero Csoport törekvéseivel. Csáji a hetvenes évek elejétől foglalkozik a fényművészet különböző ágaival, a fény anyagi és fizikai megjelenésének vizsgálatával, a “testetlen fény” képteremtő lehetőségeit aknázza ki műveiben. A fényművészet a XX. században, az új technikai vívmányok megjelenését követően született meg: a lézer megjelenése, a koherencia által lehetővé vált holografikus ábrázolás, a különféle optikai jelenségek, a mozgás ábrázolásának lehetősége alátámasztotta e művészeti ág kivirágzását.

A tudomány és művészet hosszú idők óta közös kérdése a fény természetének és hatásainak megértése, valamint – beleértve az esztétikai jellegű – alkalmazási lehetőségeinek feltárása. A fény központi szerepe ennek okán átvonul a művészet történetén. A művészek részéről a fény mint elektromágneses sugárzás iránt megnövekedett érdeklődés vélhetően a XIX. század végének és a XX. század elejének a világképet drasztikusan megváltoztató fizikai felfedezéseire vezethető vissza.

Csáji Attila festőművész, grafikus, fényművész és holográfus. Mentorai között szerepel a Kepes Györgyhöz is szorosan köthető Moholy-Nagy László, így aztán állandó kiállítása méltó helyet kapott az egri Kepes Intézetben. A fénnyel való képalakítást az 1960-as évek második felétől kezdve műveli, a lézerfény koherenciáját kihasználva alakította ki az ún. preholografikus v. szuperpozíciós módszerét, amely nemzetközileg unikumnak bizonyul. Csáji Attila kiállítása a művész sokszálú életművének belső összefüggéseit és perspektíváit tárja fel a formateremtő szándék és a tudományos tevékenység között.

 

K E P E S  I N T É Z E T  T Ö B B  M I N T  M Ű V É S Z E T

20 éves lett a Molnár Ferenc Irodalmi Szalon

Rendhagyó Irodalmi Est a Kepes Intézetben – fesztivál, felolvasóest, melynek vendégei:
– Garaczi László,
– Háy János,
– Kukorelly Endre,
– Parti Nagy Lajos,
– Szilágyi Ákos
voltak.

Az irodalmi estünkön készült képeket itt tekinthetik meg.

“A meghitt pillanatokban bővelkedő esten elhangzott művek percenként csaltak mosolyt a hallgatóság arcára, így jelent meg – mint az élet fűszerei – a móka, a nevetés és az irónia a születésnapon. Az emlékezést, a felolvasásokat követően nem maradt el a torta sem. Az ünnepi gyertyák kialvó lángja mellett pedig az írók, különösen Szilágyi Ákos és Kukorelly Endre folytattak vitát az irodalmi hagyományokról, azok jelenlétéről, ezzel koronázva meg az estet.” (Forrás: HEOL)

K E P E S  I N T É Z E T  T Ö B B  M I N T  M Ű V É S Z E T

KAMARAOPERA FESZTIVÁL – Jegyek és előadás a Kepes Intézetben

A Kepes Intézet A csengő c. előadásnak ad majd otthont.
A csengő Gaetano Donizetti egyfelvonásos vígoperája. A szövegkönyvet maga a zeneszerző írta Mathieu-Barthélemy Troin, Léon-Lévy Brunswick és Victor Lhérie Az éjszakai csengő (La sonnette du nuit) című vígjátéka alapján. Don Annibale patikus lakodalmán vidáman mulatozik a vendégsereg. Köztük van Enrico is, az ifjú asszonyka unokafivére, aki ugyan remekül elszórakoztatja az egész társaságot, maga azonban csöppet sem örül annak, hogy a szép fiatal leány öreg emberhez készül kötni az életét, holott ő is udvarolgatott neki. Végül a vendégek távoznak és a boldog férj izgatottan készülődhet a szerelmes Serafinájához. A nászéjszaka sajnos rövidnek ígérkezik, mert már hajnalban útnak kell indulnia Rómába, ahol nagynénje végrendeletét bontják fel, s neki, mint érdekelt félnek, mindenképpen jelen kell lennie az izgalmas aktusnál. Ekkor megszólal a patika éjszakai csengője……
Az Egri Szimfonikus Zenekar produkciója
Vezényel: Szabó Sipos Máté
Rendező: Vranyec Artúr
Szereplők:
Kovács Csilla (Serafina)
Ürmössy Imre (Don Annibale)
Böjte Sándor (Spiridione)
Szolnoki Apollónia (Madama Rosa)
Geiger Lajos (Enrico)
Közreműködik:
Sáli Levente (digitális rajz)
valamint az EKE kórusa

 

 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS – LEZÁRULT
2017. OKTÓBER 25 – 2018. JANUÁR 5
„Gyermekvilágháború” – 1914–1918 rajzokban

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiállítása

Az 1914 és 1918 között készült rajzok bemutatják a háborúval kapcsolatos gyermeki mentalitásokat, pedagógiai szemléletet. Megidézik a gyermek által megtapasztalt hátországi mindennapokat és a közvetlenül nem látott világot, a csatateret. A „nagy ceruzaháború” alkotásai a személyesség erejével lépnek elénk.

K E P E S  I N T É Z E T  T Ö B B  M I N T  M Ű V É S Z E T

 

A Kepes Intézetet működtető Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért 1994-ben jött létre, célja elsődlegesen a magas minőségű kultúra terjesztése és támogatása, a szubkultúrák sajátosságainak feltárása, továbbá vizuális eszközökkel (film, videó, fotó) történő értékmegőrzés. Az Alapítvány tevékenysége kiállítások valamint széleskörű, különböző heterogén célcsoport részére magas minőségű programok és rendezvények szervezése, amelyhez kapcsolódó tevékenységeket a 2012-ben felújított Kepes Intézetben valósítja meg. Az Intézet Kepes György (1906-2001) világhírű képzőművész és teoretikus munkásságára épül. Kepes 1967-ben alapított intézete, a CAVS (Center for Advanced Visual Studies – Haladó Vizuális Tudományok Központja, Cambridge, USA) a világon elsőként a képzőművészet és egyéb műfajok kapcsolatának lehetőségét kutatta. A Kepes Intézet célja Kepes György a XX. század képzőművészetére gyakorolt hatásának bemutatása látványos, innovatív művekkel, kiállításokkal. Kepes György több alkalommal visszatért Magyarországra és fontos volt számára, hogy életművének egy jelentős egysége oda kerüljön, ahonnan indult: Heves megyébe – így az egri Kepes Intézet büszkén viseli a művész nevét és őrzi hagyatékát.

K E P E S  I N T É Z E T  T Ö B B  M I N T  M Ű V É S Z E T

In memoriam Szabó Magda – Centenáriumi Est
2017. október 11. 

2017 jelképes év, kereken 100 évvel ezelőtt született az utánozhatatlan Szabó Magda. E jeles emlékév tiszteletére egy egész estés programot kínálunk Szabó Magdának szentelve.
Születési évfordulójának havában, októberben részesei lehetnek egy, erre az alkalomra, Szabó Magda emlékére készített felolvasóestnek Nádasy Erika színművésznővel, azt követően pedig a program részeként megtekinthetik a Szabó Magda regényéből készült Az ajtó című filmet (Szabó István rendezésében) a Kepes Intézetben.

PROGRAM
17:00 Nádasy Erika: Szabó Magdáról – felolvasóest
18:15 Filmvetítés: Az ajtó – rendezte: Szabó István

K E P E S  I N T É Z E T  T Ö B B  M I N T  M Ű V É S Z E T

KEPES MÚZEUMI EST – TÁRLATVEZETÉS, BORKÓSTOLÓ, ÉLŐZENE
Élőben zenél a JaJa zenekar!
2017. október 13. 18:30

Októberben folytatódik a Kepes Intézet Múzeumi Est-sorozata, hosszabbított nyitvatartással, tárlatvezetéssel, borkóstolással és élőzenével. Október 13-án, péntek este a JaJa zenekar szolgáltatja a hangulatot a Kepes Múzeumi Estek következő alkalmával. A zenekar repertoárjában elsősorban József Attila versek megzenésített változata szerepel, de a verses repertoár is folyamatosan bővül – van emellett Petőfi- és Tóth Krisztina kortárs versdalok is; és egyre több a saját számuk, akusztikus átdolgozásos dalok.

 

Tárlatvezetés, Borkóstoló, Zene.
Kepes Múzeumi Est.
Több mint művészet.

K E P E S  I N T É Z E T  T Ö B B  M I N T  M Ű V É S Z E T

Júliusi Kepes Irodalmi Estek: Grecsó Krisztián

Grecsó Krisztián legújabb könyve, a Jelmezbál napjainkig nyúló történetének szereplői unokák, nagymamák, asszonyok – nők. Élik az életüket, keresik egymást, önmagukat vagy épp a vér szerinti anyjukat. Elköltöznek, visszatérnek, szerelem, árulás, alakoskodás, hit és féltékenység van az életükben. Sok elmaradt ölelés, és szerencsére még több olyan, amelyik nem maradt el. Grecsó Krisztián új könyvének fejezetei önmagukban is kiadnak egy-egy képet, mintha mindegyik történet más családtag vagy szomszéd élete lenne. Az utak keresztezik egymást, és végül, bármennyire is összekeveredtek térben és időben a darabkák, összeáll a nagy, drámai egész.

Júliusban a Kepes Irodalmi Estek vendégeként Grecsó Krisztiánt láttuk vendégül.

Fotó: Kakuk Dániel

Fotó: Kakuk Dániel

Fotó: Kakuk Dániel

K E P E S  I N T É Z E T  T Ö B B  M I N T  M Ű V É S Z E T

Nagy sikerrel zajlott le az idei Múzeumok Éjszakája a Kepesben

2017-ben is rendkívüli nyitvatartással vártuk az érdeklődőket és amellett, hogy kedvezményes áron tekinthették meg a látogatók az éppen aktuális kiállításokat, amellett színes programok várták a kicsiket és nagyokat egyaránt.

K E P E S  I N T É Z E T  T Ö B B  M I N T  M Ű V É S Z E T

A Kepes Intézetben megtekinthető állandó és időszaki kiállításokhoz keddtől péntekig ingyenes, egyéni és/vagy csoportos tárlatvezetést biztosítunk 14 órai kezdettel vagy pedig előre egyeztetett időpontban!
Tárlatvezetéssel kapcsolatban időpontot egyeztetni a 06304864590-es telefonszámon lehet.