Rólunk

A Kepes Intézet története, profilja, küldetése

Eger történelmi városmagjában a névadó Kepes György, a Párizsban élő Vera Molnár és a Kepes szellemiségében alkotó Csáji Attila művészetét bemutató állandó kiállitások mellett kapcsolódó képzőművészeti bemutatókkal és egyéb művészeti programokkal.

A Kepes Intézet Modern és Kortárs Művészeti Központ, – amely Eger történelmi városmagjának sétálóutcáján, az egri nevezetességek közvetlen szomszédságában helyezkedik el, és Észak–Magyarország legnagyobb, 2 700 m2 alapterületű kiállítóterével rendelkezik, – Kepes György (1906–2001) világhírű képzőművész, teoretikus munkásságára és hagyatékára épül. A Kepes Intézet küldetése, hogy kiállításaival, programjaival emléket állítson a kivételes alkotónak és gondolkodónak, bemutassa fotográfusi, festészeti és fényművészeti munkásságát, szemléletformáló és újító gondolkodását, továbbá, hogy rámutasson a kepesi életmű és művészeti világlátás napjainkra is korszerű és példamutató mintáira, felvonultassa napjaink a kepesi életműhöz kapcsolódó, arra reflektáló kortárs képzőművészetét.

A Kepes Intézet épületében látható a Világ új képe című állandó kiállításunk, amely átfogó válogatást kínál Kepes György fotóarchívumából. Kepes hatvan éve megjelent korszakalkotó könyve nyomán a kiállítás a művészet, a tudomány és a technika találkozásának alapvető kérdéseit veti föl, a korabeli dokumentumokat mai gondolkodásunkkal szembesítve. A kiállítás Kepes György saját gyűjteményének darabjait vonultatja fel.

További állandó kiállításunk a Csáji Attila Munkácsy Mihály-díjas festőművész, grafikus, fényművész, holográfus, érdemes művész munkásságát bemutató A fény, mint kreatív médium címet viseli. A Magyar Művészeti Akadémia egyik alapítója, rendes tagja, majd 2011–2016 között alelnöke munkássága Kepes György teoretikus elvein alapul. A fénnyel való képalakítást az 1960-as évek második felétől kezdve műveli, a lézerfény koherenciáját kihasználva alakította ki az ún. preholografikus vagy szuperpozíciós módszerét, amely nemzetközi viszonylatban is unikumnak bizonyul. Csáji Attila kiállítása a művész sok szálon mozgó életművének belső összefüggéseit és perspektíváit tárja fel a formateremtő szándék és a tudományos tevékenység között.

Kiállítótereink nagyobb létszámú közönség befogadására alkalmasak. A Kepes Intézet a lehetőségeket kihasználva elsősorban a kiállításokhoz kapcsolódó, valamint azokon túlmutató, egyéb kulturális élményközvetítő programokat is szervez. Teret adunk különböző, Kepes művészetfilozófiáját népszerűsítő művészetpedagógiai foglalkozásoknak. Rendszeresen szervezünk zenei, előadóművészeti, irodalmi programokat. Intenzív kapcsolatot ápolunk az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézetével és a Kepes Szakkollégiummal.

A Kepes Intézet célja Kepes György a XX. század képzőművészetére gyakorolt hatásának bemutatása látványos, innovatív művekkel, kiállításokkal, továbbá törekszik más művészeti ágak bemutatkozásának is teret adni.

Kepes György több alkalommal visszatért Magyarországra. Fontos volt számára, hogy életművének egy jelentős egysége oda kerüljön, ahonnan indult: Heves megyébe. Ennek megfelelően az egri Kepes Intézet büszkén viseli a művész nevét és őrzi hagyatékát.

2012-től a Kepes Intézet minisztériumi engedéllyel bíró, önálló múzeumi kiállítóhely státusszal rendelkezik.

 

 

CLLD projekt

„Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések” (Community-led Local Development, továbbiakban CLLD)  pályázat keretében

KITERJESZTETT VALÓSÁG TESTKÖZELBEN KEPES GYÖRGY MŰVÉSZETFILOZÓFIÁJÁN KERESZTÜL
(TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00214)

Kedvezményezett: Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért

Megítélt támogatás (HUF): 37 888 208 Ft vissza nem térítendő támogatás
Támogatási döntés dátuma: 2019.06.25.
TO-kötés dátuma: 2019.08.23.

A projekt megvalósítási időszaka: 2019.06.01-2020.12.10.

A Kepes Intézetet működtető Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért 1994-ben jött létre, célja elsődlegesen a magas minőségű kultúra terjesztése és támogatása, a szubkultúrák sajátosságainak feltárása, továbbá vizuális eszközökkel (film, videó, fotó) történő értékmegőrzés. Az Alapítvány tevékenysége kiállítások, valamint széleskörű, különböző heterogén célcsoport részére magas minőségű programok és rendezvények szervezése. Az Intézet Kepes György (1906-2001) világhírű képzőművész és teoretikus munkásságára épül, 2012-től minisztériumi engedéllyel, önálló múzeumi kiállítóhely státusszal rendelkezik.
Kepes a világon elsőként kezdte el kutatni a képzőművészet és egyéb alkotóművészetek kapcsolatának lehetőségét.

Projektcélok:

Célunk a kultúra, a tudomány és a művészet legújabb lehetőségeinek felvillantása, Eger kulturális vonz erejének növelése, a Kepes Intézetben lévő gyűjtemény megismertetése. A közösségépítés, a fiatalok bevonása a város kulturális életébe, a minőségi szabadidő eltöltés, a különböző korosztályok együttműködése a műalkotások befogadásán keresztül. Szeretnénk olyan közösségi, kulturális színteret létrehozni, ahol a 21. század eszközeit /okostelefon, tablet, AR applikáció, stb/ a generációk együtt használják, valóban okos célokra.  Ahol pl. a mobil telefon nem gátja a közösen eltöltött időnek, hanem összehozza a korosztályokat, eszközévé válik a közös élményszerzésnek, a hasznos, szórakoztató és tartalmas időtöltésnek.

Célcsoportok:

Elsődlegesen megszólítandó célcsoportunk az iskolába, óvodába járó korosztály, hiszen belőlük nevelődik ki a múzeumlátogató közönség. A minőségi kultúrafogyasztás ösztönzése érdekében programjainkkal igyekszünk bevonzani a családokat, nagyszülőket, szülőket, gyerekeket, valamint külön fogadjuk az idősek otthonának lakóit és a fogyatékkal élő fiatalokat is. Szeretnénk az egri lakosokkal és a diákokkal megismertetni és megszerettetni városunk egyik kiemelkedő, folyamatosan megújulásra képes képzőművészeti gyűjteményét, az újonnan elhelyezett, a mai kor lehetőségeit bemutató eszközökkel átvarázsolt alkotásokat.

Projekt-tevékenységek: 

Technológia: 3D-AR technológiával, speciális applikációval (kiterjesztett valóság)

Kepes sokrétű, tudományt és művészetet összekapcsoló alkotói tevékenysége halálával nem ért véget. Munkássága mindig újabb és újabb inspiráció forrása lesz a hasonlóan gondolkodók számára. A gyűjteményekkel rendelkező kiállításokra szakosodott intézményeknek mindig meg kell felelniük a kor kihívásainak. Napjainkban a virtuális és a kiterjesztett valóság világa nemcsak a tudományt segítik, hanem applikációik bekúsznak a hétköznapi életünkbe is. Jelen esetben a legfontosabb, hogy tudatosítsuk a látogatókban, hogy ezek a folyamatosan bővülő technológia megoldások nemcsak a mindennapokat, de többek között a művészetet is átszövik. Új technikák új képzőművészeti műfajokat szülnek.

Bízunk benne, hogy tervezett projektünkkel hozzá tudunk járulni egy magas szintű kulturális élményközvetítéshez, sikerül ösztönöznünk a különböző generációkat az aktív kultúrafogyasztásra, továbbá olyan közösségi, többgenerációs színteret tudunk létrehozni, ahová érdemes időről-időre visszatérni.