Rólunk

A Kepes Intézet története, profilja, küldetése

Eger történelmi városmagjában a névadó Kepes György, a Párizsban élő Vera Molnár és a Kepes szellemiségében alkotó Csáji Attila művészetét bemutató állandó kiállitások mellett kapcsolódó képzőművészeti bemutatókkal és egyéb művészeti programokkal.

A Kepes Intézet Modern és Kortárs Művészeti Központ, – amely Eger történelmi városmagjának sétálóutcáján, az egri nevezetességek közvetlen szomszédságában helyezkedik el, és Észak–Magyarország legnagyobb, 2 700 m2 alapterületű kiállítóterével rendelkezik, – Kepes György (1906–2001) világhírű képzőművész, teoretikus munkásságára és hagyatékára épül. A Kepes Intézet küldetése, hogy kiállításaival, programjaival emléket állítson a kivételes alkotónak és gondolkodónak, bemutassa fotográfusi, festészeti és fényművészeti munkásságát, szemléletformáló és újító gondolkodását, továbbá, hogy rámutasson a kepesi életmű és művészeti világlátás napjainkra is korszerű és példamutató mintáira, felvonultassa napjaink a kepesi életműhöz kapcsolódó, arra reflektáló kortárs képzőművészetét.

A Kepes Intézet épületében látható a Világ új képe című állandó kiállításunk, amely átfogó válogatást kínál Kepes György fotóarchívumából. Kepes hatvan éve megjelent korszakalkotó könyve nyomán a kiállítás a művészet, a tudomány és a technika találkozásának alapvető kérdéseit veti föl, a korabeli dokumentumokat mai gondolkodásunkkal szembesítve. A kiállítás Kepes György saját gyűjteményének darabjait vonultatja fel.

További állandó kiállításunk a Csáji Attila Munkácsy Mihály-díjas festőművész, grafikus, fényművész, holográfus, érdemes művész munkásságát bemutató A fény, mint kreatív médium címet viseli. A Magyar Művészeti Akadémia egyik alapítója, rendes tagja, majd 2011–2016 között alelnöke munkássága Kepes György teoretikus elvein alapul. A fénnyel való képalakítást az 1960-as évek második felétől kezdve műveli, a lézerfény koherenciáját kihasználva alakította ki az ún. preholografikus vagy szuperpozíciós módszerét, amely nemzetközi viszonylatban is unikumnak bizonyul. Csáji Attila kiállítása a művész sok szálon mozgó életművének belső összefüggéseit és perspektíváit tárja fel a formateremtő szándék és a tudományos tevékenység között.

Kiállítótereink nagyobb létszámú közönség befogadására alkalmasak. A Kepes Intézet a lehetőségeket kihasználva elsősorban a kiállításokhoz kapcsolódó, valamint azokon túlmutató, egyéb kulturális élményközvetítő programokat is szervez. Teret adunk különböző, Kepes művészetfilozófiáját népszerűsítő művészetpedagógiai foglalkozásoknak. Rendszeresen szervezünk zenei, előadóművészeti, irodalmi programokat. Intenzív kapcsolatot ápolunk az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézetével és a Kepes Szakkollégiummal.

A Kepes Intézet célja Kepes György a XX. század képzőművészetére gyakorolt hatásának bemutatása látványos, innovatív művekkel, kiállításokkal, továbbá törekszik más művészeti ágak bemutatkozásának is teret adni.

Kepes György több alkalommal visszatért Magyarországra. Fontos volt számára, hogy életművének egy jelentős egysége oda kerüljön, ahonnan indult: Heves megyébe. Ennek megfelelően az egri Kepes Intézet büszkén viseli a művész nevét és őrzi hagyatékát.

2012-től a Kepes Intézet minisztériumi engedéllyel bíró, önálló múzeumi kiállítóhely státusszal rendelkezik.