A láthatótól az olvashatóig

Vera Molnár művészete - ideiglenesen nem megtekinthető

Állandó kiállítás

„Engem nem érdekelt semmi más, csak a legegyszerűbb forma, a négyzet. Mi van akkor, ha rend van, s mi, ha nincs?” A magyar származású, 1947-óta Párizsban élő képzőművész kiállítása igazi csemege a modern és kortárs művészet kedvelőinek.

Gyűjteményünket pillanatnyilag egy másik kiállításnak kölcsönadtuk, így eme tárlat jelenleg nem megtekinthető. Részletek hamarosan!

 

Vera Molnár napjaink képzőművészetének meghatározó jelentőségű, kiemelkedő alkotója. Az alkotói folyamatban algoritmusokat, számítógépet használó alkotó műfajt teremtetve újította meg a vizuális művészetet. A művészt már az ötvenes-hatvanas években foglalkoztatta a „machine imaginaire”, az embert helyettesítő gép és a művészet összefüggésének a kérdése. A hatvanas évek végétől megtanult programozni, számítógép által generált műveket hozott létre, ezért a nemzetközi színtéren is a komputerművészet egyik megújítójaként tartják számon. Életművének besorolása egyik vagy másik kategóriába azonban cseppet sem ilyen egyértelmű. Szorosan véve nem tartozik sem a konkrét, sem a geometrikus absztrakt irányzathoz, ugyanis a látszat ellenére alkotásai nem felelnek meg sem az egyik, sem a másik kategória szigorúan vett kritériumainak. Nem konkrét, mert mértéktartóan, de eltökélten rúgja fel annak merev szabályait, és klasszikus értelemben nem tekinthető a geometrikus absztrakt képviselőjének sem, mivel nem formákkal dolgozik, hanem vonalakkal. Ezek a vonalak formálódnak keze alatt egyszerű geometriai idomokká.

Vera Molnar munkásságát az emeli a kortársak legnagyobbjai közé, hogy a számítógép használatával is képes olyan alkotásokat létrehozni, amelyek nem személytelen, mechanikus, rideg művek, hanem emberközeliek: magukon hordozzák a művész gazdag képzelőerejének, kreativitásának és fáradhatatlan kísérletező kedvének a nyomait. A számítógép használata ugyanis nem teszi feleslegessé és nem zárja ki a művész közreműködését, az alkotófolyamat döntő szakasza az emberi agyban zajlik le. A komputer csak a munkát megkönnyítő, végtelen kombinációs lehetőséget felkínáló és véletleneket generálό eszköz. Az irányítás és döntés a művész kezében van – és Vera Molnar ezt mesteri mόdon műveli.

 

Gyűjteményünket pillanatnyilag egy másik kiállításnak kölcsönadtuk, így eme tárlat jelenleg nem megtekinthető. Részletek hamarosan!