Dimenziók között

Áttekintő tárlat a modern magyar szobrászat legnagyobbjaitól

Időszaki kiállítás 2020.05.28. – 2020.08.30

A huszadik század első felének válsága, a háborúk alapvetően megváltoztatták a nyugat művészetről alkotott képét, a művészetet. Meglepő felismerésekre adhat alkalmat a kor szobrászatával találkoznunk: meglátásai ma is érvénnyel bírnak.

Hazánkban az akadémikus és a folklorisztikus hagyományokon nyugvó szobrászi megformálás (többek közt Ferenczy Béni, Vedres Márk, Pátzay Pál, Kerényi Jenő, Csikász Imre) mellett a huszadik század első felének művészetében hangsúlyossá vált a szociális érzékenységű témák megjelenése. Az erős kifejezési vágy számos új, párhuzamosan kialakuló lendületes irányzathoz vezetett, – mint az expresszionizmus, a futurizmus, a kubizmus, a szimbolizmus, az absztrakt művészet, a dadaizmus vagy a szürrealizmus.

Az avantgárd, progresszív törekvésekhez kapcsolódó irányzatoknak és jeles képviselőinek – a modern magyar szobrászat ezen áttekintő tárlaton is szereplő legnagyobbjai, Bokros Birman Dezső, Mattis Teutsch János, Martyn Ferenc, Schaár Erzsébet, az Európai Iskola képviseletében Barta Lajos, és Vilt Tibor – fegyvere a lázadás, a hagyományos művészeti formák felbontása és új kifejezésformák keresése, a formabontás és építés szándéka volt.

Az előző koroktól eltérően a művészet alapjává már nem az esztétikum tökéletesítése vált, hanem a háborúktól, a gazdasági-erkölcsi válságtól megrokkant társadalom megoldatlan kérdéseire, azok hatásaira rámutatás. A művészek elsődleges szándéka a lélek mélységeinek feltárásával az ember belső problémái kivetüléseinek megjelenítése volt.

Éles kritikát fogalmaztak meg, hittek saját maguk és művészetük társadalomformáló erejében. Ítéleteik sok esetben kegyetlenül őszinték, gesztusaik feledhetetlenek maradtak. Eszköztáruk a művészeti és társadalmi konvenció felszámolását, a hagyományos esztétikai normák radikális szétzúzását követelte, – akár saját alkotói pályájuk felülbírálása árán is. Művészetük a formákat elváltoztatta, sokszor torzította a kifejezés hatásossága érdekében, hogy a felbomlott arányok és rend, az ezáltal megnyílt új dimenziók, új meglátások új világhoz vezethessenek.

A kiállított művek alkotóinak – többek között: Barta Lajos, Beck Ö. Fülöp, Beck Vilmos, Bokros Birman Dezső, Ferenczy Béni, Forgács Hann Erzsébet, Mattis Teutsch János, Martyn Ferenc, Medgyessy Ferenc, Örkényi Strasser István, Pátzay Pál, Schaár Erzsébet, Pierre Székely, Amerigo Tot, Vedres Márk, Vilt Tibor – alkotásait nemzeti és egyetemes kulturális kincsünk részeként érdemes (újra) felfedezni.