Időszaki kiállítások

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
VMI DIPLOMA 2018
Média és Design Tanszék Eger 
Az egri Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet Média és Design Tanszék hallgatóinak diplomakiállításaMegnyitó: 2018.05.26. 17:00 
A kiállítást megnyitja: FAA Balázs képzőművész, az MDT docense
Zene: Sad Astronauts Eat Fancy Laser

 

 

Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/208362186619047/

Helyszín: Kepes Intézet
3300 Eger, Széchenyi István utca 16.

 
 
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
2018. április 27.-2018. június 30.
KRÜZSELY
KOCKONTAKT
 

Krüzsely Gábor festőművész – KOCKONTAKT című első egri önálló kiállítása

Megnyitó: 2018. április 26. 18.30

A kiállítást megnyitja Dr. Fabényi Júlia, a Ludwig Múzeum igazgatója.

A kiállítás 2018. június 30-ig tekinthető meg a Kepes Intézet nyitvatartási idejében.

A kiállítás témája: 
Reflexiók a modern kozmológia és quantummechanika felfedezéseire.
A kérdés, hogy mi van a bozonon túl és előtt. Energia gócok, kócok. Egyetemes energiamodellek, frekvenciák.

 
 

 

LEZÁRULT IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
2017.11.03.-2018.04.03.

ZSOLNAY
Megmintázott álmok

A Kepes Intézetben található egyedi kiállítás a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. valamint a budapesti Virág Judit Galéria magángyűjteményének darabjait vonultatja fel. A Zsolnay név tradíciót, egyediséget, művészi értéket, állandó megújulást jelent. Az idén 165. évi jubileumát ünneplő Zsolnay porcelán luxustermék a világban, a kézművesség gyöngyszeme, igazi unikumként ismerik Európában és szerte a világban.

A kiállítás részeként gift-shopunkban Zsolnay dísztárgyakat, topfokat, vázákat, kitűzőket, hűtőmágneseket, nyakékeket, tálakat vásárolhatnak meg.

 

GYERMEKVILÁGHÁBORÚ – 1914-1918 RAJZOKBAN 

LEZÁRULT IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

2017. október 25. – 2018. január 5.

 

Január 5-én zárult időszaki kiállításunk, a „Gyermekvilágháború” – 1914–1918 rajzokban. Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiállítása az 1914 és 1918 között készült rajzok bemutatják a háborúval kapcsolatos gyermeki mentalitásokat, pedagógiai szemléletet. Megidézik a gyermek által megtapasztalt hátországi mindennapokat és a közvetlenül nem látott világot, a csatateret. A „nagy ceruzaháború” alkotásai a személyesség erejével lépnek elénk.

Keressétek az Élet és Irodalom december havi számát az újságos standokon, mert szerepel benne a
“Gyermekvilágháború” 1914-1918 rajzokban c. kiállításunk megnyitóján dr. Kőszeghy Péter irodalomtörténész megnyitó beszéde, valamint a lapszám a kiállítás rajzaival van illusztrálva.

 

„Gyermekvilágháború” – 1914-1918 rajzokban = Children’s World War: 1914–1918 in drawings. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiállításának (Eger, Kepes Intézet, 2017. október 25 – 2018. január 5.) katalógusa.

A tanulmánykötet szerzői: Bogdán Melinda, Petneki Áron, Günther Schreiber. Szerk.: Bogdán Melinda. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2017. 94 p.

Az 57 színes és fekete-fehér képet tartalmazó kiadványban hosszabb kutatómunka alapján íródott, jegyzetekkel ellátott tanulmányok közérthetően, olvasmányos formában adnak felvilágosítást a háborús gyermekrajzok keletkezésének hátteréről, az egykorú pedagógiai és gyermeklélektani megítélésről, a rajzok recepciójáról, ezenkívül két gyermek-alkotóból lett képzőművész életrajzát is közlik.

A katalógus tervezői, egyben a kiállítás látványtervezői, Bieder Anikó és Gelsei Balázs különös gondot fordítottak a layout-ra és a tipográfiára, amely harmonizált a kiállításon alkalmazott színvilággal és szövegekkel.

A katalógus 2600 Ft-ért megvásárolható a múzeum titkárságán (1089, Budapest, Könyves Kálmán krt. 40, tel.: 06 1 323 55 13) és 2018. január 5-ig az egri Kepes Intézetben.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiállítása az első világháború idején keletkezett gyermekrajzokból ad válogatást. Ám a rajzok bemutatása korántsem mai, „évfordulós” ötlet: a Magyar Gyermektanulmányi Társaság, valamint az Iparművészeti Múzeum már száz esztendővel ezelőtt megvalósította. Ez az előzmény – a tárlatokról szóló akkori tudományos és társadalmi párbeszéd – hozzáférhetővé teszi az egykorú értelmezéseket.

A kiállítás célja összetett: egyrészt bemutatja a hajdani gyermeki mentalitásokat, a kialakult és kialakított pedagógiai elvárásokat a háborúval kapcsolatban. Másrészt megidézi a gyermek által megtapasztalt hátországi mindennapokat (a családfenntartó, az apa, idősebb testvér távolléte, az áruhiány, jegyrendszer, hadikórház stb.) és a közvetlenül nem látott világot, a csatateret. Ez utóbbi esetében utal az előképek (újságillusztráció, képeslapok, könyvek, játékok stb.) hatására.

A két egykorú (1915 és 1916) kiállítás rajzait a kutatások során nem találtuk meg, gyakorlatilag elveszettnek tekinthetők. A most bemutatott anyagot részint múzeumunk gyűjteményéből és más közgyűjteményekből, részint magántulajdonban lévő családi hagyatékokból állítottuk össze.

Tóth József: Magyar-orosz ütközet (1915?), színes ceruzarajz. Pedagógiai Múzeum

Ez utóbbiak érdekessége az, hogy két olyan kislány, Kőszegi Bella és Petrich Kató rajzait láthatjuk, akikből később grafikus és festő lett.

A kiállításon szereplő rajzokat a gyermeklélektani kutatások, a háborús pedagógia, valamint az önkifejezés igénye hozta létre. E képeket tekinthetjük a személyiségfejlődés lenyomatának, pedagógiai módszerek és a vizuális kultúra közvetítőjének, valamint esztétikai élvezetet nyújtó munkának, sőt alkotói életművek kiindulópontjának is.

Bogdán Melinda
a kiállítás kurátora
Társkurátorok: Günther Schreiber, dr. Petneki Áron

Arculat: Bieder Anikó, Gelsei Balázs

Kőszegi Bella: Tábori konyha, (1916), színes ceruzarajz részlete. Magántulajdon

Kőszegi Bella: Tábori konyha, (1916), színes ceruzarajz részlete. Magántulajdon

Vértesi Béla: Magyarok és oroszok harca (1915?), színes ceruzarajz. Pedagógiai Múzeum

Petrich Kató: Katona és lova (1915?), színes ceruzarajz. Magántulajdon

Petrich Kató: Katona és lova (1915?), színes ceruzarajz. Magántulajdon

K E P E S  I N T É Z E T  T Ö B B  M I N T  M Ű V É S Z E T

Eddig lezajlott időszaki kiállításaink

TALÁLKOZÁSOK
2017. április – 2017. augusztus

A Kepes Intézetben megvalósult kiállítás egy olyan komplex összművészeti élményt nyújtott, amely egyedülálló módon mutatta be a különböző művészeti ágak találkozásainak lehetőségeit.

A tematika a XX. század magyar film- és színházművészet jellegzetes alkotásai köré szerveződött. A program érintette ezek mellett a fotót, a filmet, a képzőművészetet és a filmes valamint színházi alkotásokban használt díszletelemeket; e területek összművészeti egységét igyekezett megvalósítani. A kiállítás a film-, a színház- és a képzőművészet különböző ágait kívánta közös nevezőre hozni, bemutatni, hogy e területek hogyan képesek és tudnak egymásra hatással lenni.

Kiállításunkon az alábbi műtárgyak voltak láthatók:

Zsolnay porcelánóra az 1962-es, Az aranyember című filmalkotásból.
Klasszicista vasveretes láda Az egy óra múlva itt vagyok című filmsorozatból.
Ralph Fiennes színészklasszis által viselt tiszti cúgos cipő A napfény íze című filmalkotásból.
Kellékkézigránátok A tizedes meg a többiek című filmalkotásokból.
Rozsdamentes acélruha és hozzá tartozó cipő a párizsi Odeon Színházban bemutatott Therese Philosophe című színdarabból.

A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

K E P E S  I N T É Z E T  T Ö B B  M I N T  M Ű V É S Z E T

VMI Diploma 2017
2017. június – július

Az egri Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet hallgatóinak diplomakiállítása. Bemutatkozó tanszékek hallgatói: Média és Design Tanszék | Képzőművészeti Tanszék

Kiállítók

Elektronikus ábrázolás BA
Elektrográfia szakirány
CSIZI Attila Sándor | DÓCZI Noémi | ELEK Kamilla | KAPI Anna | MATISZ Teodóra | MOLNÁR Roland | NAGY Nikolett Vivien | PLAVECZ Sára | SZILÁGYI Tamara
Konzulens tanárok: SÜLI-ZAKAR Szabolcs DLA | SZIGETI G. Csongor

Képanimátor szakirány
BALLAGÓ Barbara | CSIDER Ádám | KATYINA Brigitta | MATYIKÁNICS Ádám | NAGY Mariann | SÜVEG István | VINCZE Dóra
Konzulens tanárok: TÓTH Zsuzsanna | SIPOS Levente

Webdesign szakirány
APPEL Sebastian János | PINTÉR Zsófia | RADECZKI Emília | RUGA Ádám | SZAMOSI Rebeka Mária | SZÓRÁD Ilona | TÓTH Tekla | VÁGÓ Zsanett
Konzulens tanárok: FAA Balázs | JUHÁSZ Éva | ZEMAN Zoltán

Tervezőgrafikus művész MA
BERECZ Anna | IVÁCSON Rebekka | LABORC Dóra
Konzulens tanárok: CSONTÓ Lajos | FAA Balázs | SZIGETI Gábor Csongor

Képi ábrázolás BA 
Festészet szakirány
BÓDI Brigitta | CSEH Fruzsina | MAGYAR Eszter | NÉMETH Fruzsina | SZILÁGYI Anna | TÓTH Anett
Konzulens tanár: HORVÁTH Dániel

Képgrafika szakirány
BANDIS Barbara Melitta | GYARMATI Cintia | KASSAI Andrea | KONTRA Zsófia Mária | SZILVÁSI Kinga | TOMPA Laura | ZEMLYÁNSZKI Gabriella
Konzulens tanár: SZITA Barnabás

Vizuális- és környezetkultúra-tanár szak MA
BAZSIK Anna | FÜLEKI Krisztina | GÁL Florentina | HEISZMANN Bernadett | KERTÉSZ Viktória | MÁTÉ Anna | MÁTÉ Balázs | OZSVÁT Sára | VINCZE Dániel
Konzulens tanár: HORVÁTH Dániel

K E P E S  I N T É Z E T  T Ö B B  M I N T  M Ű V É S Z E T

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek hatása a filmművészetre és a médiára

Az 1956-os Emlékbizottság által támogatott programsorozat az egri Kepes Intézetben Kép/Kocka címmel indult el 2016. október 20-án. A program alappillérét a megálmodott kiállítás mellett egy olyan filmvetítési sorozat adta, amelyben híres, magyar 56-os filmek szerepeltek. A vetítéseket exkluzív közönségtalálkozók és szakmai találkozók színesítették. A program keretében az 56-os emlékév kiállítás is megnyitásra került, ahol korabeli dokumentációkat, a filmekkel kapcsolatos werkképeket, ügynöki aktákat, sajtóanyagokat és a digitálisan felújított 56-os filmhíradót is megtekinthették az érdeklődők.


DIPLOMA 2019

Az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet Média és Design Tanszék Elektronikus ábrázolás BA szakos hallgatóinak diplomakiállítása

Megnyitó:
2019. 05. 27. 17 óra

A kiállítást megnyitja:
Dr. Széplaky Gerda esztéta, főiskolai docens

Köszöntőt mond:
habil. Csontó Lajos, a VMI intézetigazgatója

Helyszín:
Kepes Intézet
Eger, Széchenyi u. 16.

/

ELEKTROGRÁFIA szakirány:

Bereczki Lívia
Burinda Sára
Jászka Barbara
Keresztény Lilla
Kiss Brigitta
Kolonics Anett
Kurdi Melinda
Marton Mercedes
Málnási Bence
Mészáros Dóra
Padányi Barbara
Tihon Bernadett
Törzsök Máté

Konzulens tanárok:
Csontó Lajos, Juhász Éva, Süli-Zakar Szabolcs, Szigeti G Csongor, Zeman Zoltán

/

WEBDESIGN szakirány:

Elekes Pál
Kedves Áron
Kovács Attila
Palásty Anikó
Rostás Tímea
Szilvás Anett

Konzulens tanárok:
Faa Balázs, Gulyás Benedek

/

KÉPANIMÁTOR szakirány:

Eszes Fruzsina
Fazakas Bálint
Fejes Edina
Fuchs Tamara
Góga Bernadett
Hajdu Dávid
Ipacs Lilla
Jakab Kitti
Kakuk László
Szabó Gergő Martin
Zorgel Erika

Konzulens tanárok:
Sipos Levente, Tóth Zsuzsanna

/

Megtekinthető:
2019. 06. 12-ig

Nyitvatartás:
kedd–szombat: 10–18 óra,
vasárnap, hétfő: zárva

/

Grafikai terv: Törzsök Máté