Pályázati felhívás letöltése

Az egri KEPES INTÉZET a 2020-as Tavaszi Fesztivál keretében – a dizájn jegyében – egy divatbemutatóval egybekötött kiállítást tervez, melynek inspirációs alapját Kepes György képzőművész szellemisége, munkássága adja.

A rendezvény neve: EGY-ÖLTÉS

A pályázat célja:

Jelen pályázatunk kiírásával lehetőséget teremtünk a dizájn, a textil- és öltözéktervezés műfajában alkotók számára, hogy Kepes György művei által ihletve és azokra reflektálva készítsenek új munkákat, vagy korábban készített „kepesi” szellemiséghez kapcsolható műveikkel vegyenek részt a divatbemutatón és kiállításon. Elsősorban öltözékeket,öltözékkiegészítőket, tértextileket és ékszereket várunk beadásra. Egy művésztől, vagy alkotóközösségtől 2-4 db alkotásra számítunk. A szakértő zsűri a kiemelkedő alkotásokat alkotói díjjal jutalmazza. 

Kepes szellemisége:

Kepes György (1906-2001) képzőművész hagyatékának jelentős részét Eger városának adományozta. A gyűjtemény jelenleg az egri Kepes Intézetben, megújított formában megtekinthető.

Mottó: „A tudós agyával, a költő szívével és a festő szemével …” (Kepes György)

Az EGY-ÖLTÉS nevet viselő rendezvényünk címe arra utal, hogy dizájn eszköztárával, a művészi látásmóddal felhívjuk a figyelmet az absztrakció és az analógiás gondolkodás gyakorlati alkalmazására. Ehhez minden részvevő egy-egy öltéssel hozzájárulhat.

Kepes György az USA-ban, a  cambridge-i Massachusetts Institute of Technology (MIT) Építőművészeti és Tervezői Karán évtizedeken keresztül dolgozott együtt tudósokkal, művészekkel. Az első világháborút követően megváltozott világ a technikai civilizáció áldozatává kezdett válni. Ennek a felismerése vezette Kepest is az ökologikus gondolkodás irányába: hogyan lehet a mesterséges élettérbe, a nagyvárosokba becsempészni a természetesebb környezeti elemeket, milyen módon lehet befolyásolni, áthangolni az embereket a művészet eszközeivel. Az élőlények és a biológiai környezet kapcsolatának vizsgálódása manifesztálódik makrofotóiban. A tudományos kutatások, a technika fejlődése felismerhetővé tette számára, hogy a szabad szemmel nem látható dolgok, a sejtszintig megmutatkozó részletek is művészi módon lettek megteremtve. A leképezhető látvány képes üzenet a ma emberének is: ezt a pazar diverzitást, a törékeny szépségegyüttest kellene megőriznünk az utánunk jövő generációk számára is. 

Kepes számtalan műfajban, számtalan technikával alkotott. Az intézetében folyó kutatások, kísérletezések, új anyagok létrehozását és a meglevők újszerű felhasználását tették lehetővé számára. (Pl. kísérleti fotográfia: nagyméretű polaroid géppel felvételek készítése.)

Design körében a környezet alakítás mellett a tipográfiában, grafikai tervezői tevékenységében is korszerű volt.

Már a Bauhausban töltött évei alatt is foglalkozott környezettervezéssel (színházi díszletek) és belsőépítészettel (gyerekszoba kialakítása). Az elkövetkezendő évtizedekben pedig nagyléptékű külső és belső terek és tárgyak igényes, a kor szellemiségébe illő kialakítását vállalta. Objektjei, murális munkái az épített környezetre való reflektálások. Amit kevésbé ismerünk az a textilekhez fűződő érdeklődése, ami megkerülhetetlen, ha lakás és öltözködés kultúrával foglalkozik valaki. Az Erdélyben töltött évében találkozott népi hímzésekkel, szövött anyagokkal, a természetes alapanyagok megmunkálásával. Itt csodálkozott rá a magyarság régiségbe visszanyúló mintakincsére. Kétségtelen, hogy a design körébe tartozó alkalmazott vizuális művészetek öltözék tervezői ágában nem alkotott, de tudomásunk van arról, hogy a 70-es években textilanyag terveket is készített. Ennek néhány kivitelezett darabját bemutatjuk a tervezett kiállításon. 

Ebből a sokszínű világból szeretnénk, ha építkeznének azok a designerek, akik a textil (lakás, tér) és öltözék tervezés, öltözékkiegészítők (sálak, cipők, táskák) és ékszertervezés műfajában alkotnak. Inspirációs forrás lehet minden Kepes által készített alkotás: festmények, fotók, fotogramok, murális és fényművészeti munkáinak tervei, megvalósulásai, tipográfiai munkái stb.

Célunk, hogy minél szélesebb körben ismertessük meg azt az értéket, amit az un. kepesi látásmód közvetít: „a tudós agyával, a költő szívével, a művész szemével” való világlátást, a dolgok mögötti lényeg megértését.

Ha itt lenne közöttünk, akkor szolid mosolyával biztatna bennünket, hogy kísérletezzünk, bátran használjuk a természetes és mesterséges alapanyagokat, feszegessük saját határainkat úgy, hogy ne sértsünk vele másokat és alkotó módon legyünk részesei a teremtésnek. Azt pedig kifejezetten értékelné, hogy szabad értelmezéssel újítanánk, korszerűsítenénk alkotásait, utat nyitva ezzel az új üzenetek megfogalmazásának. Mindenki belső késztetésből alkot, de ha megszületik a mű, akkor szeretne hatni vele. A hatás nem maradhat el, hiszen az öltözködés hétköznapi és szakrális értelemben is mindenkit érint.

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók:

A beérkező pályaműveket zsűriztetjük. A divatbemutatót élőzenével, táncművész által készített koreográfiával rendezzük meg. A felvezető szöveghez mindenkitől kérünk egy maximum ezer karakteres ismertetést, hogy a bemutatandó művek hogyan kapcsolódnak a „kepesi” szellemiséghez, az ökologikus gondolkodáshoz, vagy a mester műveihez.

A kiállítást a Kepes Intézetben rendezzük meg, amihez kérünk a művekről egy-egy jó minőségű digitális fotót(min.300 DPI felbontásban, hosszabbik oldalán min. 4000 pixel). 

A munkákat postai úton, vagy személyesen lehet eljuttatni a következő címre:

Kepes Intézet, 3300 Eger, Széchenyi u. 16.

Ettől eltérő megoldást a szervezőkkel kell egyeztetni. A visszaszállítás postai, vagy egyéni megoldással történik a kiállítás zárását követően.

A zsűri az öltözékek kategóriájában kettő díjat (Br.200.000 Ft, Br.150.000 Ft értékben), az egyéb kategóriában is kettő díjat (Br.150.000 Ft, Br.100.000 Ft értékben) ajánl fel a „kepesi” szellemiséghez legközelebb álló alkotások létrehozóinak. 

A zsűri tagjai: Sára Ernő tervező grafikus, MMA rendes tagja (elnök), Dr Lipp Mónika művészettörténész, F. Balogh Erzsébet képzőművész

A részletes pályázati kiírás a www.kepeskozpont.hu honlapon található meg.

Az alábbi link segítségével megtekinthet egy válogatást a gyűjteményben található festmények, fotók, fotogramok reprodukcióiról:

https://drive.google.com/open?id=1DN5wFAzlk_bBbxRkvreG2ubTEEL-V2vQ

Várjuk jelentkezésüket! Részvételi szándékukat a kepesintezet.eger@gmail.com e-mail címen jelezzék!

Határidők:

  • Meghirdetés: 2020. január 07. kedd
  • Jelentkezési határidő (e-mail-ben): 2020. január 31. péntek
  • A művek beérkezésének határideje: 2020. március 06. péntek
  • A zsűrizés időpontja: 2020. március 07. szombat
  • Kiállítás előkészítése: 2020. március 16-20.
  • Divatbemutató, kiállításmegnyitó: 2020. március 21. szombat 

Érdeklődni lehet:

Technikai kérdések:

  • Bulla Márta iparművész, a rendezvény kurátora: 20/268-4270, bullamarta@gmail.com
  • Pataki Zsuzsanna művészeti vezető, Kepes Intézet: 30/486-4590, 20/770-6265, kepesintezet.eger@gmail.com
  • Dr Lipp Mónika művészettörténész, a kiállítás kurátora: drlipp.monika.maria@gmail.com

Eger, 2020. január 06.